Organizujemy :

 

 • Szkolenia z zakresu zarządzania innowacją
 • Szkolenia z procesu prototypowania metodą Design Thinking
 • Szkolenia ze skalowania (scalling up) produkcji, operacji oraz modelu zarządzania.
 • Szkolenia z analizy modelu biznesowego
 • Szkolenia z zakresu systemów kontroli jakości produkcji oraz ich wykorzystania w praktyce
 • Szkolenia ze strategii marketingowej oraz programów generujących popyt
 • Szkolenie z procesu Lean Start Up
 • Szkolenia z umiejętności przewodzenia grupie
 • Szkolenia z projektowania portali internetowych oraz platform
 • Szkolenia z zakresu specjalistycznego projektowania usług informatycznych
 • Szkolenia z zarządzania badaniami naukowymi
 • Szkolenia z zarządzania projektowego
 • Szkolenie z budowania motywacji  w zespole
 • Szkolenia z negocjacji
 • Szkolenia z zakresu utrzymania indywidualnej motywacji w kontekście wypalenia zawodowego
 • Szkolenia z zakresu higieny pracy, prawidłowego odżywiania

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami